محاسبه مخزن سپتيك:

براي محاسبه حجم سپتيك اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز ضروري است و براي به دست آوردن مقدار فاضلاب لازم است مقدار آب مصرفي تعيين گرديده و با فرض 50 تا 70 درصد آن طراحي انجام گيرد.

ـ محاسبه حجم مخزن سپتيك:

عواملي كه بايد در طرح گنجايش مخزن مورد توجه قرار گيرد، عبارتست از:

الف ـ كميت فاضلاب در روز

ب ـ زمان ماند يك تا سه روزه «معمولاً 24 ساعته» در مخزن

ج ـ گنجايش كافي براي ذخيره لجن « با فرض يكبار تخليه در دو تا سه سال»

توليد متوسط فاضلاب در روز بستگي به كميت آب مصرفي روزانه دارد. مسلماً‌ مصرف آب يك نفر در روز در روستاها و اجتماعات كوچك كمتر از مصرف مشابه آن در شهرهاست، از اين رو شايد بتوان حداكثر 100 ليتر فاضلاب براي هر نفر در روز را يك توليد متوسط در اكثر نقاط روستايي به حساب آورد.

ـ حجم مخزن سپتيك بر حسب مقدار فاضلاب تخليه شده در آن متفاوت و به شرح زير است:

1ـ ‌اگر حجم فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز تا دو متر مكعب باشد، حجم مخزن 3 متر مكعب منظور مي شود.

2ـ اگر حجم فاضلاب 2 تا 6 متر مكعب باشد، حجم مخزن 5/1 برابر حجم فاضلاب محاسبه مي شود.

3ـ اگر حجم فاضلاب 6 تا 60 متر مكعب باشد از رابطه V=4500+0.75Q به دست مي آيد.

Q: مقدار فاضلاب جمع آوري شده بر حسب ليتر در روز

V:‌حجم مخزن سپتيك بر حسب ليتر

تهويه مخزن سپتيك:

به منظور خروج گازهاي ايجاد شده از تجزيه فاضلاب در فضاي مخزن سپتيك، از لوله اي به قطر 10 سانتي متر استفاده مي شود. به منظور جلوگيري از بروز مزاحمت ناشي از بو و گازها براي ساكنين اطراف، لوله تهويه را مي توان از پشت ساختمان و يا قسمتهايي از ساختمان كه پنجره ندارد، عبور داده و تا 5/1 متر بالاتر از ارتفاع ساختمان نصب نمود. براي جلوگيري از ورود و يا افتادن جانوران به داخل لوله تهويه دو كار صورت مي گيرد يا در انتهاي آن توري نصب مي كنند و يا با نصب دو زانوي 90 درجه امتداد دهانه خروجي لوله تهويه را به طرف زمين بر مي گردانند.

 

 

موقعيت مخزن سپتيك:

موقعيت مخزن سپتيك بايد به نحوي انتخاب شود كه تخليه فاضلاب به آن و پساب از آن به سهولت انجام گيرد. وقتي پالايش نهايي زير آبياري است «منظور از زير آبياري دفع و پخش فاضلاب در داخل تراشه مي باشد». محل حفر و ساختمان مخزن بايد طوري انتخاب شود كه دسترسي به فضاي كافي براي نصب مجاري زير آبياري با شيب ملايم و عمق مناسب «حداكثر75 سانتي متر» امكان پذير باشد. چون بازرسي متناوب اين تأسيسات ضروري است بنابراين مخزن را در صورت امكان نبايد بيش از 30 تا 45 سانتي متر زير خاك مدفون ساخت ولي در هر حال آدم رو بايستي تا سطح زمين ادامه يابند و پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از ورود آب هاي سطحي به داخل مخزن مراعات شود. به سبب نشست فاضلاب از مخزن به خصوص از پيرامون لوله هاي درون آر و بيرون بر، مخزن بايد در ترازي پائين تر از منبع آب آشاميدني و در فاصله حداقل 15 متري آن ساخته شود.

 

سایر مطالب :

 • هدف از ایجاد سپتیک تانک
 • آلودگی چیست
 • انواع آلودگی
 • آلودگی آب
 • مواد آلی
 • معایب سپتینک تانک
 • روشهای تصفیه آب و فاضلاب
 • انعقاد یا کواکولاسیون
 • صفیه و دفع فاضلاب با استفاده از چاه جاذب و مخزن سپتینک
 • انباره تعفن
 • موارد كاربرد استفاده از چاه جاذب
 • جذب فاضلاب در زمين
 • ساختمان چاه جذب كننده فاضلاب
 • آزمايش نفوذ پذيري
 • مخزن سپتيك
 • طريقه كار مخزن سپتيك
 • انتخاب محل مخزن سپتيك
 • فاضلاب رو ساختمان
 • تذكراتي در مورد ساختن مخزن سپتيك
 • محاسبه مخزن سپتيك
 • طراحي به روش UNDP
 • نحوه بهره برداري و نگهداري از مخزن سپتيك
 • جمع آوري پساب خروجي از مخازن سپتيك و انتقال آن به محل تصفيه و دفع
 • روشهاي دفع نهايي پساب خروجي از مخازن سپتيك
 • پارامترهاي طراحي
 • تخليه فاضلاب خروجي از مخزن سپتيك به چاه جاذب
 • تخليه فاضلاب خروجي از مخزن سپتيك در صافي هاي ماسه اي
 • محاسبه سطح صافيهاي ماسه اي
 • بررسي يك مثال
 • محاسبه قطر لوله ورودي به مخزن سپتيك
 • يك سپتيك تانك چگونه كار مي كند؟
 • تعمير و نگهداري سپتيك تانك
 • چگونه بايد عمل پمپاژ را از تانك انجام داد
 • استفاده درست سيستم سپتيك
 • مراقبت از حوزه آبهاي زهكشي شده از سپتيك
 • كليدي براي طولاني شدن عمر سپتيك تانك
 • هدف از ايجاد سپتيك تانك
 • هدف از پمپاژ
 • نگهداري از آب
 • اجتناب از مواد افزودني به سپتيك تانك
 • احتياط و ايمني
 • تناوب پمپاژ
 • اندازه گيري عمق لجن
 • اندازه گيري ضخامت تفاله ها
 • طرز عمل پمپاژ سپتيك تانك
 • دفع جامدات
 • بهبود بخشيدن عمليات كاري سپتيك تانك و حفاظت سيستم

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 21:41  توسط مسعود  | 

ديگ هاي بخار در صنايع بهداشتي , گرمايشي , غذايي داروئي , فيبر سازي , لاستيك سازي , نساجي و بسياري از موارد ديگر كه نيازمند بخار آب در يك فرآيند توليدي مي باشند , كاربرد هاي عمده اي را دارا مي باشند .

 

 

از آنجا ئيكه چنين كاربرد وسيعي از ديگ انتظار مي رود , طراحي بهينه آن و كاهش انرژي مصرفي بسيار حائز اهميت است و همچنين مسئله نگهداري , تميز كاري و همچنين پيشگري از تشكيل رسوبات و خوردگي از اهميت زيادي برخوردار است و مي بايست در طراحي و ساخت آن مدنظر قرار گيرد . زيرا عدم رعايت دقيق نكات فني , حفاظتي و ايمني موجب كاهش عمر ديگ , اتلاف وقت و سرمايه , تقليل بازدهي و در نتيجه عدم دستيابي به بهره وري مطلوب خواهد شد . به همين سبب و يا اين فكر و رعايت دقيق نكات مندرج در آن , طول عمر دستگاه , بازدهي بيشتر و صرفه و صلاح افزونتر را در پي خواهد داشت .

انواع و قسمت هاي مختلف ديگ بخار

كوره عبارت است از وسيله اي جهت توليد بخار مناسب به خصوص در كارخانجات .

بخش هاي مهم اين دستگاه عبارتند از :

1- مشعل

11- پريشر سوئيچ قطع

2- شير اطمينان

12-پريشر سوئيچ وصل

3- شير اصلي اطمينان

13- چك ترموستات اگزوز

4- قلاب حمل

14- تابلو كنترل برق

5- شير هواگيري

15- چك والو تغذيه باشير فلكه

6-  فشار سنج

16- ديسك والو بين فلنج

7- آب نما

17- پمپ تغذيه

8- در لولائي جلو

18- شير آزمايش

9- كنترل دوبل سطح آب

19- دريچه آدم رو

10- كنترل سطح پائين آب

20- دودكش

 

انتخاب نوع ديگ

انتخاب نوع ديگ مورد نياز جهت كاربري خاص بستگي به عوامل زيادي دارد كه از آن جمله مي توان از محدوديت عمده طرح هاي موجود از نظر ظرفيت , فشار و دماي بخار نام برد . اين محدوديت ها در سطح گسترده اي در بين سازنده ها متفاوت است و بستگي به تخصص آن ها در توليد انواع ديگ هاي بخار دارد . بنابراين هرنوع محدوديتي كه در اين فصل به آن اشاره مي شود در ارتباط با مسايل كلي صنعت است . به طور نمونه ممكن است سازنده اي براي مورد خاصي , ديگ بخار لوله آبي كوچكي را معرفي نمايد . هزينه ها نيز ممكن است بين يك سازنده و سازنده ديگر فرق كند و امر انتخاب را مشكل سازد . مقايسه هايي كه در اين فصل شده با اين فرض است كه همه انواع ديگ هاي توسط يك سازنده ساخته شده است . شايد عامل عمده در تاسيس يك كارخانه , هزينه اوليه آن است . با رسيدن پيشنهادات مختلف قيمت ها و توليدات يك سان , بايستي با ارزيابي شاخصه هاي مهندسي پرداخت و بهترين طرح را انتخاب نمود و به نكات زير توجه نمود :

مصرف نيروي برق لوازم كمكي , سهولت پاك كردن ديگ , مقدار انتقال حرارت قطعات مختلف ديگ كيفيت آب تغذيه مورد نياز , و توانايي كاركنان عملياتي موجود در كارخانه .

 

سایر مطالب :

 •  انواع و قسمت هاي مختلف ديگ بخار
 • انتخاب نوع ديگ
 • ديگ هاي لوله آتشي
 • ديگ هاي تركيبي
 • ديگ هاي لوله آبي
 • ديگ هاي بخار اوليه
 • احتراق سوخت هاي گازي

 • محاسبات احتراق
 • ديگ بخار از ديد انتقال حرارت

 • انتقال حرارت در طراحي ديگ
 • اختلاف دما
 • كاربرد عملي
 • افت فشار
 • جريان در لوله ها
 • ديگ هاي لوله آتشي طراحي , ظرفيت و درجه اطمينان

 • ظرفيت و شرايط كاركرد ديگ
 • كوره
 • لوله ها
 • انتقال حرارت
 • محاسبات كوره
 • طول لوله ها
 • تست هاي حرارتي
 • بازده ديگ
 • اندازه گيري بازده ديگ
 • بهسازي آب هاي ديگ بخار
 • آثار ناخالصي هاي آب تغذيه ديگ بخار
 • عمليات احيا نمودن دستگاه تصفيه
 • نقش دي اريتور در بهينه سازي آب ديگ بخار
 • ساختار , راه اندازي و تشكيل رسوب ديگ بخار
 • ساختار ديگ هاي بخار
 • نصب وسايل جانبي
 • شرايط نصب دودكش
 • لوله كشي عبور بخار آب
 • دستورالعمل راه اندازي
 • تشكيل رسوب
 • متعلقات ديگ بخار
 • متعلقات ديگ بخار
 • وسائل و اتصالات دیگ
 • مشعل مایع سوز
 • جرقه زن الکتریکی گازی
 • اصول کار پمپ
 • روش کنترل مشعل خودکار
 • مشعل های دو سوخته گاز و مایع
 • سوئیچ های فشار گاز
 • روش آزمایش آب بندی
 • کنترل کننده مدوله فشار
 • قرار دادن حد فشار در اندیکاتور اصلی
 • کنترل کننده های سطح آب
 • کنترل مدوله سطح آب
 • جعبه کنترل
 • بالا آمدن سطح آب در داخل دیگ
 • پائین آمدن سطح آب در داخل دیگ بخار
 • کنترل کننده دوتائی سطح آب
 • کنترل کننده سطح آب خیلی کم
 • پمپ های تغذیه
 • جلوگيري از تشکیل رسوب در دیگ بخار
 • آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ مولد بخار و ديگ ‌هاي‌ آبگرم

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

 masood_vahidi_ok@yahoo.com

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 19:45  توسط مسعود  | 

اجزاء اصلی یک برج خنک کن عبارتند از:

بدنه و پوسته(frame&casing): اغلب برج ها در ساختار خود بدنه ای دارند که آنها را محافظت می کند و موتورها، فن ها و دیگر اجزاء را پوشش می دهد. در طرح های کوچک تر مانند بعضی واحدهای فایبرگلاس پوسته و بدنه یکی هستند.

 پخش کننده(fill): بیشتر برج ها سینی هایی دارند(از چوب یا پلاستیک ساخته شده) تا از طریق افزایش سطح تماس بین آب و هوا انتقال حرارت را تسهیل کند.

 حوضچه آب خنک(cold water basin): حوضچه آب خنک در پایین برج قرار دارد آب خنکی که از پخش کننده ها  فرود می آید را جمع آوری می کند. حوضچه اغلب یک چاهک برای تخلیه آب خنک دارد. در بیشتر برج ها حوضچه آب خنک در زیر تمام سینی ها قرار دارد.

 قطره برگردانها(drift eliminator): آنها قطرات آب موجود در بخار را به تله می اندازند تا وارد اتمسفر نشوند.

 ورودی هوا(air inlet): دریچه ای برای ورود هوا به برج وجود دارد. ورودی هوا ممکن است در طرح های متقاطع در اطراف بالا قرار داشته باشد یا مثل طرح های متقابل در کف یا قسمت پایین برج قرار گیرد.

 کرکره ها(louvers): معمولا برج های با جریان متقاطع دارای کرکره های ورودی هستند که وظیفه آنهاست که جریان هوا را به طوریکنواخت روی سینی ها پخش کند و آب را نگه دارند. بعضی طرح های با جریان متقابل کرکره لازم ندارند.

 نازل ها(nozzles): اینها آب را به صورت اسپری روی سینی ها می پاشند. توزیع یکنواخت آب روی سینی ها باعث می شود سطوح سینی ها به  خوبی خیس شوند. نازل ها می توانند ثابت باشند و طرح های اسپری مربعی یا گرد داشته باشند یا قسمتی از یک جزء دوار باشند که در برج های با مقطع متقاطع دیده می شود.

 فن ها(fans): هم فن های جریان محوری و هم فن های سانتریفیوژ در برج های خنک کن استفاده می شوند. معمولا در برج های با جریان هوای دمیده شده از فن های محوری و در برج های با جریان هوای مکیده شده از هردو نوع فن های محوری و شعاعی استفاده می شود.

 

 

سایر مطالب :

 •  بررسی قانون بقای جرم و انرژی در برج خنک کن
 •  تئوری برج خنک کن
 •  پارامترهای مهم برای تعیین عملکرد یک برج خنک کن
 •  اجزاء  برج خنک کن
 •  فاکتورهای موثر بر عملکرد برج
 • بار گرمایی
 • اپروچ و فلو
 • پخش کننده قطره ای(splash) و لایه ای(film)
 • انجام عملیات شیمیایی برروی آ ب سردکننده
 • تزریق کلرین
 • عملکرد برج خنک کن
 • تلفات drift در برج خنک کن
 • فن های برج خنک کن
 • ارزیابی عملکرد برج خنک کن
 • استراتژی کنترل فلو
 • شیوه های صرفه جویی انرژی در برج خنک کن
 • آشنایی با سیستم های خنک کننده
 • انواع کندانسور
 • کندانسور آبی
 • کندانسور هوایی
 • کندانسور تبخیری
 • لزوم خنک کردن آب کندانسور
 • سیستم های خنک کننده آب کندانسور
 • روش اسپری spray pond
 • انواع طبقه بندی برج خنک کن
 • برج خنک کن با جریان هوای طبیعی
 • برج اتمسفری نوع دوم pocket type
 • برج اتمسفری نوع سوم hyperbolic
 • برج خنک کن با جریان هوای اجباری
 • برج های خنک کن با جریان هوای مکیده شده
 • طرح های جدید برای برج های خنک کن
 • برج های خنک کن خشک(غیرتبخیری یا هوایی)
 • اصول کارکرد برج های خنک کن بدون فن
 • برج های فایبرگلاس، گالوانیزه
 • مواد تقویت کننده فایبرگلاس
 • پوششهای گالوانیزه
 • مزایای برج های خنک کننده فایبرگلاس
 • اجزاء تشکیل دهنده برج های خنک کننده
 • مزایای استفاده از پکینگ
 • طراحی حرارتی برج های خنک کن
 • محاسبات بار حرارتی و جرمی برج خنک کن
 • بالانس انرژی در کل برج
 • بالانس انرژی و جرم در درون برج
 • بدست آوردن معادله مرکل
 • عدد لویس(Lewis number)
 • آزمون برج
 • ارزیابی حرارتی
 • ملاحظات طراحی
 • راه اندازی در هوای سرد
 • انتخاب برج خنک کن از روی کاتالوگ

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم تیر 1393ساعت 14:5  توسط مسعود  | 

امروزه در بسیاری از زمینه ها نظیر علم مواد،مکانیک،الکترونیک، نور، پزشکی، هوافضا و غیره شاهد پیشرفت وشکوفایی فناوری نانو هستیم. با توجه به این پیشرفت میتوان این فناوری را آغازگر خوبی برای انقلاب صنعتی دوم دانست .

نانوفناوري، هر روز چهره‌اي جديد از خود به نمايش مي‌گذارد. يك پرده از نمايش شگفت‌انگيز نانو در زندگي مردمان قرن بيست‌ويكم، استفاده از اين فناوري در توليد الياف پارچه‌اي و به‌تبع آن، پوشاك است.

صنعت نساجي بيش از هر صنعت ديگر در جهان ، تحت تاثير فرآيند جهاني شدن واقع شده است.. تجارت نساجي و پوشاک ، بيش از هر تجارت ديگري در معرض رقابت شديد بين المللي قرار دارد .

امروزه منسوجات فنی وکاربرد ان در البسه بسیار متنوع است .این پارچه های طراحی شده به البسه خصوصیات ویژه ای از جمله عایق بودن ضد اب وضد باد بودن کاهش وزن وسبکی و...است.

اگر امروزه به دنبال فقط يک نمونه عيني براي قدرت تجاري فناوري نانو باشيم، نانوالياف مثال خوبي است. اليافي که ضمن حفظ ويژگي‌هاي مطلوب خود، به طور نامحسوس و تدريجي تغيير کرده‌، کيفيتي کاملاً جديد و بهتر يافته‌اند و خود را به بازارهاي جهاني تحميل کرده‌اند. نانوالياف در حال حاضر در بازار موجود بوده و برخي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان پوشاک جهان از مشتريان دائمي آن هستند. در سال 2002 و همزمان با ديدار جورج دبليو بوش از چين، مقامات چيني کراواتي را به او اهدا کردند که به علت داشتن پوششي نانومقياس هرگز لکه به خود نمي‌گرفت و به عبارتي هميشه تميز مي‌ماند. اين هديه، قدرت آشکار چين را در فناوري‌هاي پيشرفته به رخ آمريکايي‌ها کشيد. اما حتي اين کشور هم به عنوان بزرگ‌ترين توليدکننده پنبه و ابريشم در سطح جهان، بايد از نزديک پيشرفت‌هاي فناوري نانو را تعقيب کند تا از صحنه رقابت به دور نيفتد، زيرا اين فناوري قادراست ميزان تقاضا براي اين الياف طبيعي را به طور چشمگير تحت الشعاع قرار دهد...

 شرکت نانوتکس (Nano-Tex)واقع در ايالت کاليفرنيا، مجوز استفاده از روش تقويت الياف خود را در اختيار بيش از 80 کارخانه نساجي دنيا از جمله دوکارخانه بزرگ نساجي در هند قرار داده است. اين فناوري که امروزه از آن در پوشاک و مبلمان بيش از 100 شرکت جهان استفاده مي‌شود، ضد لکه و آلودگي نمودن پارچه را بدون تغيير در بافت آن امکان‌پذير مي‌کند. اين ويژگي در بافت پارچه وجود دارد، اما نمي‌توان با چشم غير مسلح، آن را تشخيص داد و طوري طراحي شده که پارچه تا پايان عمر خود اين ويژگي را حفظ کند. پارچه‌هاي داراي ويژگي ‌خنک‌ترين آسايش (Coolest Comfort)، رطوبت خود را از دست داده و به سرعت خشک مي‌شود، بنابراين کيفيتي شبيه به پنبه را خواهند داشت. شرکت نانوتکس در آوريل 2005 اعلام کرد نوع جديدي از اين ويژگي را ابداع کرده که به لباس‌هاي پنبه‌اي خاصيت ضد چروک مي‌دهد.

پژوهشگران چيني به کمک فناوري نانو روشي را براي تقويت الياف طبيعي نظير ابريشم، پشم و پنبه ابداع کرده‌اند. به گفته سانگ يانلين (Song Yanlin) از فرهنگستان علوم چين (CAS) اين روش شبکه پرز مانندي شبيه برگ نيلوفر آبي، در سطح پارچه پديد مي‌آورد که مولکول‌هاي هوا را جذب مي‌کند. در نتيجه يک لايه پوشش نازک سطح پارچه را پوشانده و آن را در مقابل چربي و آب محافظت مي‌کند. دانشمندان اين فرهنگستان، روش‌هاي ديگري را هم براي افزايش جذب آب در الياف مصنوعي ابداع کرده‌اند که پارچه‌هاي پشمي را در مقابل چروکيدگي و الياف ابريشمي را در مقابل رنگ پريدگي محافظت مي‌کنند. سانگ پيش بيني مي‌کند که در آينده بتوان تغييرات نانو مقياسي را در الياف ايجاد کرد که در نتيجه آنها لباس‌ها نسبت به تغيير ميزان نور، دما، رطوبت، تشعشع و تغييردماي بدن کسي که آنها را مي‌پوشد، واکنش نشان دهند.

 تأثير نانو الياف بر صنعت نساجي در دو سال اخير، موضوع اصلي چند همايش‌بين‌المللي در اروپا و آسيا بوده است. درسال جاري همايش اروپايي با مشارکت انجمن صنايع نساجي پنبه اسپانيا (AITPA) درباره اين موضوع برگزار گرديد. درک اهداف برگزاري اين قبيل همايش‌‌ها کار مشکلي نيست. برگزار کنندگان آنها علاوه بر تبادل اطلاعات در مورد روش‌هاي تقويت الياف در مقياس نانو، به اميد يافتن جوابي براي اين سئوال بودند كه اروپا چگونه مي‌تواند به تهديد دو جانبه منسوجات تقويت شده با اين فناوري پيشرفته از يک سو و توليدات ارزان قيمت آسيايي از سوي ديگر مقابله کند؟

گرچه تأثيرات فناوري نانو بر صنعت نساجي سنتي هنوز به طور کامل روشن نيست، اما کشورهاي در حال توسعه که اقتصاد آنها به صادرات مواد خام متکي است، ناگزيرند اين تاثيرات را از قبل پيش بيني کنند. آيا به کمک فناوري نانو، مي‌توان اليافي با بافت و ويژگي‌الياف طبيعي نظير پنبه و ابريشم توليد کرد؟ در اين صورت آيا اين الياف جديد تقويت شده، بازار الياف طبيعي را از رونق خواهد انداخت؟ آيا اگر به پارچه‌هاي مرغوبي نظير ابريشم، خاصيت ضد لک افزوده شود، ميزان تقاضا براي آن افزايش خواهد يافت؟ آيا توليد پارچه‌هاي ضد لکي که دوام بيشتري دارند، بر ميزان مصرف آنها تأثير خواهد گذاشت؟.

نگاهي دقيق به تأثير فناوري نانو بر صنعت نساجي يعني، نگاهي فراتر از محصولاتي نظير نانوشلوارهاو...، مي‌توان به ارزش واقعي اين صنعت پي برد. با توجه به نتايج به دست آمده از پروژه انجام شده در واحد مطالعات استراتژي فناوري نانو دانشگاه Queen Mary و College Of Fashion  بازار حاصل از فروش محصولات نساجي مبتني بر فناوري نانو در سال 2007 به 6/13 ميليارد دلار رسیدو در گزارش اخير تحت عنوان "Nanotechnology" اين بازار به 115 ميليارد دلار در سال 2012 خواهد رسيد.با نگاهي عميق به اين اعداد، خواهيم يافت، بخش نساجي با ادغام فناوري‌هاي نوين و جهاني‌سازي با نياز مشتريان تغيير ناگهاني کرده است. با قدم‌زدني کوتاه در فروشگاهها و مراکز خريد پي خواهيم برد که صنعت نساجي با اعمال تغييراتي بنيادين در رنگ، بافت و ظاهر محصولات توانسته است گامي بلند در اين صنعت در 100 سال اخير بردارد و جايگاه فعلي اين صنعت با ساختار اوليه بافت منسوجات در گذشته تفاوت اساسي دارد.

در يک صنعت مانند نساجي همه قسمت‌هاي بازار به يک ميزان از ورود فناوري جديد تأثيرپذير نخواهند بود. در بازاري که قيمت حرف اول را مي‌زند و نقش‌تعيين کننده دارد، فناوري‌نانو تأثيرگذاري چنداني نخواهد داشت. البته فناوري نانو در جهت افزايش عايدي اين صنعت مؤثر خواهد بود، ولي اين تأثير به ندرت افزایش خواهد یافت.

در اين بازاري که رقابت و تغيير در آن موج مي‌زند، توليد کنندگان و فروشندگان به دنبال سليقه و نياز مشتريان هستند و در نهايت مي‌خواهند با عملکرد بهتر، قيمت‌ها را تعديل کنند. تعدادي از شرکت‌ها سعي در تشخيص نياز بازار و مطابقت محصولات خود با سليقه مشتريان دارند، آنها با رويکرد به نوآوري در فناوري‌هايي نظير نانو به اين مهم دست مي‌يابند.

شرکت‌هاي نساجي آمريکا و اروپا در جستجوي رويکرد مناسب، جهت تعديل قيمت‌ها و افزايش امکان رقابت در بازار هستند.

همين سياست باعث شده تا شرکت‌هاي نساجي، مالک بسياري از پتنت‌ها باشند. بر اين اساس بيش از 50 درصد از شرکت‌هاي نساجي فعال در عرصه نانو مالکيتي آمريکايي داشته ولي کارخانه‌هاي آنها در آسيا قرار دارد. کاربرد فناوري‌ نانو در صنعت نساجي در چيدمان تار و پود منسوجات نيست، بلکه بيشترين اثرگذاري را اين فناوري در سنتز الياف و اصلاح الياف طبيعي دارد. اين مسئله در کشورهايي که منابع غني از الياف طبيعي مانند کتان دارند فرصت خوبي جهت شکوفايي اين صنعت با کمک فناوري نانو ايجاد کرده است.

قدرت مانور فناوري نانو در صنعت نساجي در زمينه‌هايي مانند مصارف پزشکي، نظامي و تجهيزات

پزشکي بيشتر خواهد بود که قيمت در درجه اول اهميت قرار ندارد، يعني کيفيت بر قيمت ارجح است، در اين ميان صنعت نساجي گام های ارزشمندی را برداشته است.

 

 همچنین نانو تکنولوژی در عرصه  تکمیل کالای  نساجی بستر ایجاد کاربردهای جدید و مفیدی شده است.به خصوص قابلیت کنترل تکمیل در کالای نساجی توسط نانو تکنولوژی افزایش پیدا کرده است و این موضوع که ملکول های جدا از هم یا نانو ذرات در تکمیل می توانند تک تک در محل روی اجسام گذاشته شوند قابل تصور می باشد و این عمل توسط تکنیک های ترمودینامیک، الکترواستاتیک و یا دیگر روش های مشابه انجام می شود

در فناوری نانو اصل بر این است که خواص مواد با کاهش اندازه انها به نانومتر تغییر فاحشی می کند؛و باعث ایجاد موادی جدید با ویژه گی های شگفت انگیز می شود .

صنعت نساجی هم تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و تحقیقات زیادی در این مسیر در حال انجام است.عمده این تحقیقات بر مبنای استفاده از مواد در اندازه های نانو وایجاد نانو ساختارها در طول فرایند تولید و تکمیل پارچه است.برخی از نمونه های علمی کاربرد فناوری نانو در صنععت نساجی شامل تواید البسه ایمن وهوشمند (البسه ای است که بتواند در شرایط محیطی مختلف عکس العمل های لازم را داشته باشد ) نظیر جوراب های هوشمند برای دیابتی ها،به منظور بهبود چرخش خون انها ،جوراب های ضد بو ولباس های ورزشی ضد گرد وخاک،همچنین تهیه لباس وملحفه های بیمارستانی وپوشش های زخم ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات نقره است.

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393ساعت 18:48  توسط مسعود  | 

pH and Chlorine values for good water quality

pH

The pH is a measure of the acidity of the water. The pH scale goes from 0 to 14, where pH 7 is neutral. If the pH is above 7, the water is basic; if it is below 7 the water is acid. The optimum pH for pool water is 7.4, since this is the same as the pH in human eyes and mucous membranes. A pH of 7.4 also gives good chlorine disinfection.

A low pH gives:

- aggressive water, which damages the mechanical components of the pool
- irritations of the eyes and mucous membranes
- damage to the pool liner

A high pH gives:

- poorer chlorine disinfection
- skin irritation
- lime precipitation
- cloudiness

The guideline pH figure is 7.2 – 7.6.


To lower the pH, use sodium bisulphate; to raise it use sodium carbonate.

 

chlorine-effect

Chlorine

Chlorine compounds may provide organic or inorganic chlorine. Organic chlorine is trichlorisocyanuric acid (for weekly chlorination) and dichlorisocyanuric acid (dissolves rapidly and is suitable for small pools).
Inorganic chlorine is calcium hypochlorite (for daily and shock chlorination) and sodium hypochlorite (liquid).

When a pool is dosed with either organic or inorganic chlorine it is free chlorine that attacks bacteria and
contaminants. As the chlorine acts it is converted into combined chlorine. Combined chlorine (also known as
chloramines) is ineffective, smells of chlorine and may cause irritation of the eyes and mucous membranes. To reduce the combined chlorine, the pool is shock chlorinated with calcium hypochlorite. The high chlorine content that forms
temporarily on shock chlorination disappears quite quickly in an outdoor pool, but can also be lowered with chlorine reduction compounds. Chlorine is continuously consumed in the pool, and different factors determine the chlorine consumption, including bathing frequency, water temperature, sunlight and pool size. A test kit is used to measure the chlorine content. Most kits measure free chlorine, but to measure the combined chlorine you need to measure total chlorine. Total chlorine is the sum of free and combined chlorine If organic chlorine (weekly chlorination) is used, cyanuric acid accumulates in the pool. Where the cyanuric acid content is above 100 ppm (mg/l), chlorine blocking may occur, making the chlorine ineffective. Cyanuric acid can be removed by adding water from the mains supply.

Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer, preventing the sunlight from breaking down the chlorine, for example.
It is therefore advisable for outdoor pools to have a cyanuric acid level of 10-20 ppm (mg/l).


Guideline values:

Free chlorine: 0.5-1.5 ppm (mg/l)
Combined chlorine: 0-0.5 ppm (mg/l)
Total chlorine: 0.5-1.5 ppm (mg/l)
Cyanuric acid: 0-20 ppm (mg/l)
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 21:13  توسط مسعود  | 

Swimming pool schematic with heat exchanger

Swimming pool schematic installation example with heat exchanger

 

Swimming pool schematic with electric heater

Swimming pool schematic with installation example with electrical heater

Swimming pool schematic with heat pump

Swimming pool schematic with installation example with heat pump

.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 21:8  توسط مسعود  | 

مبدل های حرارتی در تمام زمینه های صنعتی، تجاری و زندگی روزمره که به نحوی با تبادل انرژی سر و کار دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

مبدل های حرارتی در اندازه های بسیار کوچک و بسیار بزرگ ساخته شده اند. کوچکترین آنها (کمتر از یک وات) برای مصارف الکترونیکی فوق هادی ها، هدایت موشک هایی که به وسیله منبع حرارتی کنترل می شوند و بزرگترین آنها (ظرفیت حرارتی بزرگتر از 1000 مگاوات) در نیروگاه های بزرگ به عنوان دیگ بخار، کندانسور یا برج خنک کن به کار می روند.

کاربرد مبدل حرارتی بسیار وسیع و در صنایع مختلفی از قبیل نیروگاه های تولید برق، پالایشگا ها، صنایع ذوب فلز و شیشه سازی، صنایع غذایی و داروسازی، کاغذسازی، صنایع میعان گازها (مانند هوا) وسائط نقلیه زمینی، دریایی و فضایی و صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی هر جا که مسئله تبدیل و تبادل انرژی مطرح باشد مبدل های حرارتی به نحوی کاربرد دارند.

 مبدلهای حرارتی به صورت مختلفی نظیر دیگ بخار ، مولد بخار، کندانسور،اواپراتور تبخیر کننده،برج خنک کن ،پیش گرم کن هوا، بازیاب، خنک کن میانی در کمپرسورهای چند مرحله ای، فن کویل، هواساز، خنک کن  روغن، خنک کن و گرم کن مشتقات نفتی، رادیاتور وسائط نقلیه، گرم کن آب تغذیه و سوپر هیتر در نیروگاههای بخار، کوره و غیره در صنایع فوق الذکر بکار می روند. که در ذیل به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم.

2-1- تولید بخار

بخار آب از دیرباز بصورت های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است از بخار برای گرداندن توربین بخار به منظور تولید برق یا حرکت کمپرسور و پمپ، گرمایش ساختمانها و برای گرمایش سیالات در فرآیند مختلف در صنایع استفاده می شود دستگاههای  تولید کننده بخار به دو دسته تقسیم می شوند. در دسته اول که به دیگ بخار معروف هستند از انرژی حاصل احتراق یک سوخت فسیلی نظیر زغال سنگ یا سوختهای مایع و گازی برای تولید بخار استفاده می شود.

 

 

در دسته دوم که به مولد بخار معروف هستند حرارت لازم برای تبخیر آب از سیال داغی که خود از یک منبع دیگری کسب انرژی نموده دریافت می گردد. منبع اولیه انرژی ممکن است نتیجه واکنش هسته ای در یک راکتور هسته ای و یا انرژی های اضافی حاصل از واکنش های شیمیایی گرمازا در درجه حرارت بالا مانند واکنش هایی که در تولید آمونیاک و متانول صورت می گیرد باشد.

دیگهای بخار که مستقیما از احتراق سوختهای فسیلی در آنها استفاده می شود خود به دو گروه تقسیم می شوند دیگهای بخار آب در لوله (water tube boiler)  که در آنها آب داخل لوله و گازهای حاصل احتراق در اطراف لوله ها جریان دارند و دیگهای بخار گاز در لوله (fire tube boiler) که در آنها آب داخل لوله و گازهای حاصل احتراق داخل لوله جریان دارد. در هر صورت گردش آب یا به صورت طبیعی یا اجباری بوسیله یک پمپ انجام می پذیرد.

3-1- اواپراتورها

اواپراتورها به منظور های مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند در نیروگاه های بخار برای تامین آب خالص برای جایگزینی آب تلف شده از سیکل از اواپراتور استفاده می شود. آبی که وارد سیکل نیروگاه می شود بایستی مقطر باشد. برای این منظور آب ناخالص وارد سیکل می گردد.

اواپراتور های لوله پوسته ای در اندازه های وسیع ساخته می شوند بطوری که قطر پوسته از 15 سانتیمتر تا 5/1 متر و تعداد لوله ها از 50 تا چندین هزار و قطر لوله ها از ؟ اینچ تا اینچ  12 تغییر می کنند.

کاربرد دیگر اواپراتورها در صنایع شیمیایی است برای تهیه مواد شیمیایی سنگین مانند سود سوز آور نمک طعام ، قند و شکر معمولا فرآیند از یک محلول رقیق شروع می شود که ابتدا بایستی مقدار زیادی آب از آن جدا شده و سپس محلول غلیظ بصورت جامد درآید و یا به صورت مایع غلیظ مورد استفاده قرار گیرد. مبدل حرارتی از تعدادی لوله های افقی تشکیل شده که به صورت جریان طبیعی کار می کند.

 4-1- تبخیر کننده

تبخیر کننده ها عموما در کنار برج تقطیر پالایشگاه برای تبخیر مایعات سنگین که در زیر برج جمع می شوند استفاده می شود تا یک ماده شیمیایی را از بقیه جدا کند. برای این منظور هیدروکربنهای سنگین ته برج تقطیر، در اثر ثقل زمین یا بوسیله پمپ به تبخیر کننده که عموما یک مبدل حرارتی لوله پوسته ای است وارد شده که در آنجا در اثر جریان یک سیال داغ (مثلا آب یا بخار آب) در سمت دیگر لوله ها مقداری از این مایع سنگین تبخیر شده و از بالا به سمت برج هدایت می شود . انواع مختلفی از تبخیر کننده ها مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله آنها ، نوع افقی و قائم می باشند که جریان سیال تبخیر شونده در هر یک می تواند بصورت گردش طبیعی یا اجباری بوسیله یک پمپ باشد. اگر لزجت مایع کم باشد. نوع افقی و اگر زیاد باشد نوع قائم بکار گرفته می شود.

5-1- کندانسور

برای تقطیر بخار سیالات از یک مبدل حرارتی به نام کندانسور استفاده می شود. درجه حرارت سیال خنک کن (معمولا آب یا هوا) بایستی کمتر از درجه حرارت بخار باشد تا منجر به ایجاد یک سطح خنک و در نتیجه تقطیر بخار گردد.

کندانسور ها به دو صورت سطحی و تماس مستقیم ساخته می شوند. در نوع سطحی سیال خنک کن و بخار تقطیر شونده بوسیله یک سطح جامد مانند جداره لوله از یکدیگر تفکیک شده اند ولی در نوع تماس مستقیم بین دو سیال تماس مستقیم وجود دارد. کندانسورهای سطحی هم بر حسب سیال خنک کن به دو نوع هوایی و آبی تقسیم می شوند که نوع هوایی یا خشک است و یا تبخیری.

یکی از کاربد های کندانسور در نیروگاه بخار است . معمولا کندانسور در فاصله کوتاهی در زیر توربین بخار قرار می گیرد. وظیفه اصلی کندانسور دفع حرارت از سیکل قدرت بخاری است که ضرورت آن هم از قانون دوم ترمودینامیک ناشی می شود.

6-1- بازیابی انرژی

 در صنایع مختلف مقدار زیادی انرژی به هدر می رود که با استفاده از یک مبدل حرارتی مناسب می توان مقداری از آن را بازیابی نمود بازیابی انرژی می تواند برای نیل به یکی از اهداف زیر انجام پذیرد:

-         تولید بخار

-         گرمایش آب تغذیه دیگ بخار

-         گرمایش هوای احتراق (پیش گرم کن هوا)

-         داغ (سوپر هیت) کردن بخار

-         گرمایش ساختمانها

-         گرمایش فرآورده ها در حین فرآیند تولید

-         تبخیر یک فرآیند در فرآیند تولید

 در نیروگاه های بخار، انواع مختلفی گرمکن های آب تغذیه که نوعی از مبدل های حرارتی هستند بکار گرفته می شود تا بدین وسیله بهبودی در سیکل ایجاد گردد. در دو نوع از آنها که به گرمکن باز و بسته معروفند از بخار آبی که از یک نقطه مناسب توربین منشعب می شود استفاده می نمایند. اما نوع سومی است که ما آن را پیش گرم کن آب تغذیه می نامیم که در آن از گاز های داغ خروجی از دیگ بخار برای گرمایش آب تغذیه استفاده می شود. معمولا آب حاصل از تقطیر بخار در کندانسور به صورت تحت اشباح است و از طرفی گازهای حاصل احتراق در دیگ بخار هم هنگام خروج از آن دارای درجه حرارتی بیش از درجه حرارت اشباع آب می باشد. با استفاده از یک پیش گرم کن  آب تغذیه می توان مقداری از انرژی موجود در این گازها را بازیابی نمود.

7-1-  کاربردهای دما پایین

مبدلهای حرارتی که در دماهای مختلف کار می کنند ویژگی های مختلفی دارند. یک تقسیم بندی پذیرفته شده برای حدود درجه حرارت ها وجود ندارد اما تقسیم بندی زیر را بطور اختیاری برای کاربردهای مختلف انجام می دهیم:

1-      دما پایین                0

2-      الف) مادون سرد      0

ب) سرد                          120K

3- دما متوسط                     300K

4- دما بالا                           T<600K

مبدلهای حرارتی دما بالا همان دیگ های بخار، پیش گرم کن های هوا، کوره ها و غیره هستند که تا حالا مورد بحث قرار گرفته اند. کاربردهای مادون سرد نیز مربوط می شود به میعان گازها. مبدلهایی که برای میعان گازها بکار می روند در دامنه دما پایین قرار می گیرند. یکی از فرآیندهای مهم در صنعت دما پایین میعان هوا است. در اثر میعان هوا می توان اجزاء تشکیل دهنده آن را تفکیک کرد.

 

سایر مطالب :

 • تولید بخار
 • اواپراتورها
 • تبخیر کننده
 • کندانسور
 • بازیابی انرژی
 • کاربردهای دما پایین
 • کریستالیزاسیون
 • انواع مبدل های حرارتی
 • مبدلهای دو لوله ای
 • مبدل های پوسته و لوله
 • مبدل های حرارتی صفحه ای
 • مبدل های صفحه مارپیچی
 • Air Cooler
 • مبدلهای حرارتی فشرده
 • اواپراتورهای با جریان طبیعی
 • اواپراتورهای با جریان اجباری
 • اواپراتورهای کستنر
 • اواپراتورهای زیگموند
 • اواپراتورهای با کشش از پایین
 • اصول کلی در اواپراتورها
 • تأثیر طراحی مواد اولیه و ساخت سطح حرارتی
 • تمیزی سطوح حرارتی
 • سرعت بخار
 • استفاده از بخار داغ در اواپراتورها
 • خارج نمودن گازهای غیرقابل کندانس و هوا
 • اختلاف درجه حرارت
 • درجه حرارت نقطه غلیان و صعود نقطه جوش
 • تأثیر عوامل متغیر بر میزان انتقال حرارت
 • طراحی اواپراتورها
 • انتقال حرارت در اواپراتور
 • مقادیر عددی ضریب انتقال حرارت کلی
 • مقادیر عددی ضرائب انتقال حرارت کلی در بدنه های اواپراسیون
 • مبدل های پوسته – لوله
 • مبدل های پوسته و لوله با فینهای کوتاه
 • ضریب انتقال حرارت در سمت پوسته
 • محاسبه سرعت جرم جریان پوسته
 • قطر هیدرولیکی پوسته
 • افت فشار در سمت پوسته
 • اختلاف درجه حرارت مؤثر میان دو جریان
 • اثر رسوب روی لوله های صاف و فین کوتاه
 • محاسبه درجه حرارت روی دیواره لوله
 • روش عمومی محاسبه یک مبدل پوسته و لوله
 • محاسبات مربوط به جریان سمت لوله
 • ملاحظاتی در مورد مبدل ها
 • رسوب گیری مبدل ها
 • اثر تشکیل رسوب بر انتقال گرما
 • اثر تشکیل رسوب بر افت فشار
 • هزینه ناشی از تشکیل رسوب
 • - جنبه های مختلف تشکیل رسوب
 • تشکیل رسوب
 • روشهای کنترل تشکیل رسوب
 • تمیز کاری شیمیایی مبدلهای حرارتی پالایشگاه نفت
 • معرفی نرم افزار aspen-b- yac برای طراحی مبدل
 • معرفی نرم افزار  b-yas
 • طراحی حرارتی یک مبدل با نرم افزار  Hetran
 • طراحی مکانیکال یک مبدل با نرم افزار  Aspen Teams

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 21:2  توسط مسعود  | 

پمپها :

پمپ ابتدا در هندوستان و مصرو چين و يونان وروم قديم براي نقل انتقال آب مورد استفاده قرار گرفته و اينك بعد از الكترومو تورها پر مصرفترين ماشين صنعتي جهان است كه توسط آنها فرارترين مواد از قبيل اتر وغليظ ترين مواد از قبيل لجن وگل ولاي غليظ و سرب مذاب و مايعاتي با دماي 550 درجه سانتيگراد جابه جا مي گردد.

تعريف پمپ :

پمپ عبارت از ماشيني است كه بتواند سيالات غير قابل تراكم را از مكاني به مكان ديگر جا به جا نمايد . اين ماشين از يك از يك يا چند چرخ كه به دور محوري دوران ميكند تشكيل يافته و هر چرخ دارا ي تعدادي پره است كه بطور قرينه نسبت به محور دوران قرار دارند . پره ها در بين خود كانالهايي تشكيل مي دهند كه سيال هنگام عبور از اين كانالها با ماشين تبادل انرژي مي كندبر اين اساس است كه پمپها را درموارد زير بكار مي برند :

1- نقل و انتقال آب از رودخانه ها و درياچه ها به مخازن تصفيه آب .

2- نقل و انتقال آب از تصفيه خانه ها وچاههاي عميق و نيمه عميق به مخازن ذخيره زميني و هوايي 3- استفاده در سيستمهاي تصفيه فاضلاب و حمل لجن و پسآب صنعتي. 

 

 

 

عناصر سازنده پمپ :

برحسب آنكه هر پمپ از يك يا چند چرخ (كه خود داراي چند پره است) تشكيل شود پمپ را يك طبقه و يا چند طبقه گويند . پمپهاي يك طبقه از قسمتهاي زير كه سيال از آنها عبور مي كند تشكيل يافته است : الف- هدايت كننده : نقش آن هدايت و تامين يك سرعت مناسب براي سيال از ورود به پمپ تا ورود به چرخ است . ب – چرخ : از عناصر اصلي پمپها است كه تبديل انرژي جنبشي به فشاري بين سيال و ماشين را انجام مي دهد . چرخها از نقطه نظر مسير حركت سيال به چهار نوع ، شعاعي و محوري و مختلط و نيمه شعاعي تقسيم مي گردد. در چرخهاي شعاعي مسير حركت سيال در عبور از چرخ متحرك ، عمود بر محور دوران است . در چرخهاي محوري مسير حركت سيال درعبور از چرخ متحرك در امتداد محور دوران پمپ است . در چرخهاي مختلط مسير حركت سيال در عبور از چرخ با محور دوران پمپ زاويه مي سازد . و در چرخهاي نيمه شعاعي مسير حركت سيال بطور محوري نسبت به پمپ بوده و بطور شعاعي خارج مي گردد . چرخها از نقطه نظر وجود جدار جانبي به سه دسته بسته و نيم بسته و باز تقسيم مي گردد. در چرخهاي متحرك بسته پره ها در دو طرف توسط دو جدار جانبي نگهداري شده و بعلت مينيم بودن تلفات راندمان آن ماكزيمم است . درچرخهاي متحرك باز پره ها داراي جدار جانبي نبوده و فقط به محور پمپ وصل مي شوند ، تلفات ، نشتي در آن زياد و راندمان پمپ كم است . در چرخهاي متحرك نيم باز ، پره ها از يكطرف توسط جدار جانبي نگهداري شده است . چرخها معمولا از چدن و يا برنز ساخته مي شود.

 

 

 مسير سيال در پمپها :

اگر فاصله ذرات سيال (خطوط جريان) از محور از ورود به چرخ در قسمت مكش تا خروج آن در قسمت رانش تقريبا ثابت باشد پمپ را محوري گويند .

ارتفاع اينگونه پمپها كم وليكن دبي آنها زياد و سرعت دوراني آنها 8000 تا 16000 دور در دقيقه مي باشد .

و اگر مسير سيال از چرخ عمود بر محور چرخ باشد پمپ را شعاعي (سانتريفوژ ) گويند .

ارتفاع اينگونه پمپها زياد ليكن دبي آنها كم و سرعت دوراني آنها به 3000 دور در دقيقه مي رسد.

راندمان كلي پمپها :

راندمان كل پمپها عبارت است از قدرت مفيد موجود در سيال به قدرت داده شده به پمپ يعني ثابت مي شود كه راندمان كل پمپها از حاصل ضرب راندمان داخلي پمپها و راندمان حجمي (مربوط به تلفات دبي نشتي خارجي) و راندمان مكانيكي (مربوط به تلفات مكانيكي) تشكيل     مي گردد ، به عبارت ديگر راندمان كل پمپها عبارت است از حاصلضرب راندمانهاي فوق ، در حقيقت سه جزء راندمانهاي هيدروليكي ، حجمي ، مكانيكي ، را مي توان به صورت زير برشمرد :

الف- راندمان هيدروليكي :

يعني نسبت بين ارتفاع بدست آمده به ارتفاع تيوريكي كه پمپ دريافت مي كند (جريانهاي گردابي و سايشهاي ذرات آب با جدار پمپ و سايش و برخورد ذرات به همديگر سبب ايجاد تلفات مي گردد.)

ب راندمان حجمي :

يعني نسبت بين گذر آبي كه پمپ بيرون مي دهد به گذر آبي كه وارد پمپ مي گردد (نشتهاي آبي در اثر آب بندي نبودن احتمالي پمپ از شيارها و درزهاي پمپ به بيرون نشت مي كند ، سبب توليد چنين تلفاتي مي گردد.)

ج راندمان مكانيكي :

يعني نسبت بين قدرتي كه از طرف پره هاي پمپ به آب وارد مي شود به قدرتي كه توسط موتور به پمپ داده مي شود . (سايش در ياتاقانها و كاسه نمدها و قسمتهاي مكانيكي پمپ سبب توليد چنين تلفاتي مي گردد.) بايد خاطر نشان كرد كه راندمان كلي پمپها معمولا بين 50% تا 90%   مي باشد.

 ارتفاع مكش در پمپها :

ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده    مي شود .

ارتفاع مكش مناسب براي پمپهاي گريز از مركز بستگي به عوامل زيردارد :

1- سرعت گردش پمپ

2- دبي پمپ

3- ارتفاع مكانيك پمپ

4- افت فشار در داخل پمپ

5- درجه حرارت محل نصب پمپ

6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دريا

كه عوامل فوق سبب افزايش و يا كاهش ارتفاع مكش  مي گردد.

في المثل اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانيكي پمپ ثابت باشد هر اندازه دبي پمپ بيشتر باشد عمل مكش كمتري احتياج است.

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانيكي پمپ زيادتر باشد عمل مكش كمتري سلامتي پمپ را تضمين خواهد نمود .

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بيشتر باشد عمق مكش را كمتر بايد انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ، درجه حرارت لازم جهت تبخير آب در آن محيط كم مي گردد بطوريكه در فشار مطلق 2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله هاي مكش پديده تبخيري در آب رخ مي دهد و سبب قطع جريان آب در لوله مكش مي گردد .

 

 

سایر مطالب :

 • تاريخچه صنعت پمپ
 • عناصر سازنده پمپ
 • مسير سيال در پمپها
 • تلفات و راندمان در پمپها
 • ارتفاع مكش در پمپها
 • روشهاي هواگيري پمپها
 • كارگذاري پمپ نسبت به عمق مكش
 • سطوح و منحنيهاي مشخصه پمپ
 • تشابه در پمپها
 • سرعت مخصوص در پمپها
 • فشار محوري و تعادل آن در پمپها
 • انواع پمپهاي مصرفي در صنعت
 • پمپهاي گريز از مركز
 • پمپهاي توربيني
 • پمپ شناور
 • پمپهاي موتور سرخود
 • پمپهاي دنده اي
 • مواد وجنس به كار رفته در پمپ
 • تعيين قدرت پمپ
 • تعيين ايستگاههاي پمپاژ
 • نصب پمپها در آبرساني
 • پمپ هاي پره اي
 • پمپ هاي ديافراگمي
 • پمپ هاي لوله پيتوت
 • طرح هاي متعارف براي پمپ هاي فاضلابي  
 • تعريف كاركرد غير قابل انسداد
 • پمپ هاي تزريق در كاربردهاي عملي
 • نگهداري پمپها
 • عيب يابي تجهيزات جانبي و متعلقات پمپ
 • خرابي سريع ياتاقان ها در پمپ ها
 • كاويتاسيون
 • نتايج بدست آمده از بازرسي چشمي قطعات آسيب ديده پمپ  
 • اساس پمپ هاي آتش نشاني
 • اورينگ چيست ؟
 • پمپهاي سطحي ، 80 درصد توان كمتري مصرف مي كنند
 • پمپ هاي دو مكشه با ويژگي هاي جديد
 • سربالارفتن آب در نمايشگاه گل چلسي
 • کاویتاسیون وبررسی خوردگی
 • انواع خوردگي
 • تحليل بر بروز پديده كاويتاسيون در پمپ ها و روش هاي مقابله با آن
 • خالص ارتفاع مثبت در قست مكش (NPSH)
 • عوامل موثر بر رفتار كاويتاسيون
 • فرسایش ناشی از کاویتاسیون
 • تاثيرخواص فيزيكي مايع موردانتقال بر NPSHR
 • تاثير شرايط قسمت مكش بر رفتار پمپ
 • تشريح NPSHR
 • نشانه هاي بروزكاويتاسيون درپمپهاي گريزازمركز
 • نوسان شديد عقربه فشار سنج هاي مكش و دهش
 • خرابي زودرس ياتاقان ها
 • بروزصدمات وخرابي در پروانه و پوسته يك پمپ
 • روشهاي افزايش NPSHA
 • غلبه بر كاويتاسيون از طريق كاهش NPSHR

 

جهت دریافت مطالب کامل با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

masood_vahidi_ok@yahoo.com

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم تیر 1393ساعت 22:1  توسط مسعود  |